RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ważny komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu AOS

20 listopada 2014

W związku z zamieszczonym na portalu świadczeniodawcy komunikatem dotyczącym obowiązku złożenia oświadczeń o realizowaniu diagnostyki i leczenia onkologicznego w 2015 roku, sugerujemy, by oświadczenia takowe złożyć, kierując je jednak wraz z pismem przewodnim, w którym zawarte będzie następujące oświadczenie:

Niniejszym oświadczam, iż podmiot leczniczy, w imieniu którego występuję jest zainteresowany realizacją diagnostyki i leczenia onkologicznego od dnia 01.01.2015r., wobec czego w załączeniu przesyłam stosowną deklarację. Oświadczam jednocześnie, iż złożenie deklaracji nie jest tożsame wyrażeniu zgody na warunki realizacji tych świadczeń. Wiążąca zgoda w tym zakresie zostanie bowiem złożona po przekazaniu nam – przez NFZ – wiążących warunków realizowania tych  świadczeń, w tym zasad i kwot ich finansowania.

Niezależnie od tego wysłaliśmy pismo do Prezesa NFZ 2014.11.20 Pismo do NFZ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?