RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

„Wsparcie z Funduszy Europejskich dla dolnośląskich MŚP – dotacje i instrumenty zwrotne

31 sierpnia 2014

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne w Legnicy

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla dolnośląskich MŚP – dotacje i instrumenty zwrotne”, które odbędzie się 9 września 2014 r. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dofinansowania prowadzonej działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska, w tym w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu o dotacje.

 

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące aktualnie ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, naboru projektów w ramach Schematu 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013  –  Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Dodatkowo zaprezentowane zostaną założenia Inicjatywy JEREMIE w zakresie  instrumentów zwrotnych tj. pożyczek, kredytów oraz poręczeń na rozwój działalności gospodarczej, a także informacje o możliwościach wsparcia sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele: Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu – odpowiedzialnej za wdrożenie części Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”; Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S. A. –  instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorstwom m.in. w ramach inicjatywy JEREMIE oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 9 września 2014 roku w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy (Rycerska 24, budynek Letia Business Center) w godzinach 10.00 – 13.15.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres:pife.legnica@dolnyslask.pl do dnia 7 września 2014 r., ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy pod numerem telefonu: 76 723 54 81 lub 76 723 54 80.

Spotkanie informacyjne jest bezpłatne.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?