RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP

31 sierpnia 2014

Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu – 3 września 2014 r.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem „Dotacje unijne i instrumenty zwrotne – wsparcie dla dolnośląskich MŚP”, które odbędzie się 3 września 2014 r. w Wałbrzychu. Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

 

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące aktualnie ogłoszonego, przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu, naboru projektów w ramach schematu 1.1.A2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013  –  Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).
Dodatkowo zaprezentowane zostaną założenia Inicjatywy JEREMIE w zakresie  instrumentów zwrotnych tj. pożyczek, a także informacje o możliwościach wsparcia sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele: Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu – odpowiedzialnej za wdrożenie części Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw – Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”; Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorstwom m.in. w ramach inicjatywy zwrotnego wsparcia JEREMIE oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

Spotkanie odbędzie się 3 września 2014 r. w godzinach 9.00- 12.10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (Ratusz, Plac Magistracki 1, sala 26).

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adrespife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 1.09.2014 r. – ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74 66 55 172.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?