RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

SPRAWOZDANIE POZ – I PÓŁROCZE (BADANIA DIAGNOSTYCZNE)

5 lipca 2014

Zgodnie z § 6 ust 2 umowy w rodzaju POZ „Informacje, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c (informacji o badaniach diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarzy poz), będą przekazywane przez Świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Fundusz (komunikat XML typu: ZBPOZ – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”, Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w terminie do 25 lipca danego roku za okres I półrocza i do dnia 25 stycznia roku następnego za okres II półrocza okresu rozliczeniowego.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?