RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Lekarze nadal krytykują pomysły ministra Arłukowicza

25 lipca 2014

W środę 23 lipca w Sejmie odbyło się wspólne posiedzenie Zespół parlamentarnego do spraw POZ oraz Zespołu ds. onkologii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących POZ. Federację Porozumienie Zielonogórskie reprezentował prezes Jacek Krajewski.

Zebrani skrytykowali uchwalone zmiany w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz tzw. pakiet kolejkowy podkreślając, że żadna z uwag wnoszonych przez organizacje medyczne, w tym również samorząd lekarski i pielęgniarski, nie została przyjęta przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i posłów koalicji rządzącej.

Niestety, gdy uczestnicy spotkania omawiali pakiet onkologiczny, na sali nie było nikogo, kto reprezentowałby specjalistów onkologów.

Lekarze maja wiele obaw co do możliwości realizacji pomysłów ministra Arłukowicza z przyczyn organizacyjnych (np. z powodu braków kadrowych – liczba 400 patomorfologów już w chwili obecnej nie gwarantuje sprawnej diagnostyki histopatologicznej), oraz brak środków na koszty zmian – nie przewiduje ich przygotowany przez NFZ plan finansowy na 2015 rok.

Lekarze sprzeciwiają się również stosowaniu wskaźnika wykrywalności nowotworów, ponieważ niewykrywanie chorób onkologicznych odbierze im przywilej wydawania chorym zielonych kart szybkiej diagnostyki. Stracą na tym przede wszystkim pacjenci.

Lekarze POZ alarmują także, iż wprowadzenie obowiązku uzyskiwania przez pacjentów skierowań na konsultacje okulistyczne i dermatologiczne będzie skutkować ponad milionem dodatkowych wizyt pacjentów u lekarzy rodzinnych, co przy wprowadzonym obowiązku monitorowania przez nich pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym, przy braku określonych standardów tej opieki, spowoduje utrudniony dostęp do usług podstawowych.

Do tej pory POZ był dla pacjentów najbardziej dostępnym sektorem usług medycznych finansowanych ze środków publicznych. Niestety, teraz kolejki z przychodni specjalistycznych zostaną tylko przeniesione do przychodni i gabinetów lekarzy rodzinnych.

Zaniepokojenie zebranych wzbudziła także obawa, że przygotowywane w MZ rozporządzenia będą prawdopodobnie, tak jak ustawy, wdrażane przy braku konsultacji ze środowiskami, których dotyczą, gdyż ostatnio przekazywane władzom resortowym uwagi na piśmie nie są uwzględniane i jedynie pozwalają ministrowi ciągle podkreślać szerokie konsultacje społeczne, które de facto są fikcją.

Za miesiąc planowane jest kolejne posiedzenie Zespół parlamentarnego do spraw POZ, na którym mają być przedstawione i przedyskutowane rozporządzenia uwzględniające uchwalone przez sejm zmiany w ustawach.

24 lipca Jacek Krajewski wspólnie z przedstawicielami organizacji skupionymi w POL prof. Andrzejem Grzybowskim, dr Małgorzatą Zarachowicz i dr Zdzisławem Szramikiem spotkali się z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Maciejem Hamankiewiczem. Rozmowy trwały kilka godzin i dotyczyły bieżących spraw w ochronie zdrowia, m.in. projektu zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Rozmawiano także o zacieśnieniu współpracy i koordynacji wzajemnych działań w związku z planowanymi przez rząd zmianami w systemie ochrony Zdrowia.

(***)


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?