RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE PODOPIECZNYCH DPS, PLACÓWEK SOCJALIZACYJNYCH, INTERWENCYJNYCH, RESOCJALIZACYJNYCH

5 lipca 2014

Zarządzenie 69/2013/DSOZ – § 15 ust. 6

Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 2 pkt 6 (podopieczny DPS lub placówki socjalizacyjnej,interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – współczynnikiem 2,5 ), potwierdza się nie rzadziej niż dwukrotnie (w styczniu i lipcu) w każdym roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informacja, sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie, przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca każdego roku.

umowa_zal_4


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?