RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dn. 15.05.2014r.

19 maja 2014

Spotkanie dotyczyło relacji Świadczeniodawców z Państwową Inspekcją Sanitarną.
Federację PZ reprezentowali Wiceprezes Wojciech Pacholicki oraz eksperci Marek Sobolewski i Tomasz Zieliński.
Stronę Ministerialną reprezentowali: Minister Igor Radziewicz-Winnicki, Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Justyna Mieszalska, Dyrektorzy Departamentów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wraz ze współpracownikami.
Podczas spotkania:
1. Omówiono kwestie monitorowania zimnego łańcucha w obrocie szczepionkami, w tym zasady rejestracji pomiarów i postępowania w przypadku awarii lodówek. Strony uznały za wskazane powołanie zespołu, który wypracuje jednolite zasady postępowania będące standardem pozwalającym na zabezpieczenie szczepionek w sposób właściwy a jednocześnie bez stosowania zbędnych elementów. Taki standard miałby wyeliminować „pomysłowość” kontrolerów z powiatowych Sanepidów.
2. Przedstawiciele Federacji przedstawili problemy związane z realizacją różnych procedur sanitarnych zgłoszone przez Członków Federacji. Ustalono, że zespół PZ przedstawi procedury do ewentualnej korekty i akceptacji przez GIS. Procedury te byłyby rekomendowane powiatowym stacjom (które de facto są niezależnymi organami).
3. Ustalono, że FPZ zwróci się na piśmie do Ministerstwa w sprawie kart kontroli, obciążających świadczeniodawców kosztami przeprowadzanych kontroli w celu zaprzestania pobierania nienależnych opłat za kontrole, tzw. „usterkowe”.
4. Przedstawiono problemy położnych POZ wynikające z restrykcyjnej interpretacji rozporządzenia o warunkach lokalowych (wymóg gabinetu ginekologicznego z pełnym zapleczem dla pobierania cytologii) problem zostanie przedyskutowany z Ministerstwem ponieważ dotyczy zapisów rozporządzenia.
5. Federacja przedstawi program kursów doskonalących z zakresu szczepień ochronnych, które pozwolą lekarzom, nie posiadającym takich uprawnień na realizację szczepień po roku 2015.
6. Przedstawiciele Federacji przypomnieli o oczekiwanym dostosowaniu prawa ułatwiającej dystrybucję szczepionek w podmiotach leczniczych. Minister zadeklarował wolę prac w tym zakresie przy udziale Federacji.
7. Ustalono termin kolejnego spotkania na 21 maja 2014.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?