RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

MedicalConcept

27 maja 2014

Szanowni Państwo!
System opieki zdrowotnej w Polsce będzie ulegał w najbliższych latach dynamicznym przeobrażeniom. Eksperci są zgodni, że rynek nie będzie już wyglądał jak do tej pory. Odmienność kapitałów które pojawiły się w branży medycznej w kraju na nowo zdefiniuje funkcjonowanie ochrony zdrowia. Zapowiadane zmiany ustawowe jak decentralizacja NFZ, zapowiedź systemu dobrowolnych ubezpieczeń, dyrektywa transgraniczna, informatyzacja i ochrona danych osobowych to tylko część wyzwań, które najbliższa przyszłość stawia przed placówkami medycznymi. Niestety nie wszyscy będą w stanie sprostać tym wyzwaniom. Wsparcie z całą pewnością będzie potrzebne małym i rozdrobnionym jednostkom, którym działanie w pojedynkę nie zapewni silnej pozycji wobec skonsolidowanego segmentu rynku medycznego.

Żyjemy w erze rewolucji informatycznej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym również szeroko rozumianego rynku zdrowia. Wszyscy obserwujemy zachodzące przeobrażenia, zmierzające, między innymi, do wprowadzenia elektronizacji dokumentacji medycznej, czy wdrożenia metod zarządzania zdrowiem pacjentów opartych na standardach i optymalizacji procedur.

Wychodząc naprzeciw nadchodzącym zmianom wspólnie z placówkami medycznymi skupionymi w Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia proponujemy utworzenie nowej sieci przychodni lekarskich, naszej sieci o roboczej nazwie „Polska Korporacja Medyczna” w skrócie PKM. Właścicielami jej będą placówki medyczne o różnej formie organizacyjno – prawnej, będące zarówno podmiotami prawa handlowego, jak i prywatnymi praktykami lekarskimi. Tworzenie i zarządzanie planowaną siecią realizowane i nadzorowane będzie przez udziałowców – właścicieli placówek medycznych za pośrednictwem utworzonej przez nich już w tym celu spółki MedicalConcept.

Podstawowym celem planowanej sieci placówek Polskiej Korporacji Medycznej jest uzyskanie konkurencyjnej przewagi rynkowej w obszarze zdrowia, przez należące do nas placówki medyczne-przychodnie lekarskie poprzez:

• Wypracowanie i ujednolicenie struktury organizacyjnej placówek medycznych, umożliwiającej między innymi swobodne poruszanie się pacjenta krajowego lub zagranicznego w strukturach Korporacji.
• Opracowanie wspólnych standardów obsługi pacjenta, opracowanie własnych produktów, technologii, procesów i programów zdrowotnych.
• Wypracowanie wspólnych zasad zarządzania.
• Wypracowanie wspólnych zasad polityki marketingowej i reklamy, z szerokim wykorzystaniem Internetu.
• Sprawowanie przez Korporację roli tzw. Operatora Medycznego, na potrzeby prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, stworzenie produktów – gotowych pakietów dla firm ubezpieczeniowych.
• Wprowadzenie w ramach Korporacji własnej Karty Zdrowia Pacjenta, ułatwiającej automatyzację procesów biznesowych w ramach Korporacji i uprawniającej pacjentów do dodatkowych świadczeń połączonych z programem lojalnościowym .
• Kompleksową informatyzację placówek zgodnie z ustawowymi wymogami,wykorzystując możliwości dużej grupy zakupowej oraz specjalne oferty dostawców IT.
• Wypracowanie technologii szkoleń ustawicznych z wykorzystaniem e-learningu i telewizji Korporacyjnej. Wydawanie własnego czasopisma.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na przystąpienie do Korporacji, pierwszym, ale prawnie niezobowiązującym krokiem, jest wypełnienie i podpisanie załączonego listu intencyjnego przez osoby uprawnione do reprezentowania Państwa placówki medycznej. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału w przedsięwzięciu, bo tylko teraz albo nigdy mamy realną szanse stworzyć największą w Polsce sieć przychodni lekarskich w oparciu o potencjał PZ, która obok Luxmedu i Medicoveru ma szanse zająć poważny segment rynku medycznego.

Działania związane z powołaniem do życia spółki Polska Korporacja Medyczna zostaną rozpoczęte z chwilą zgromadzenia co najmniej 500 listów intencyjnych od Państwa, co będzie gwarancją, że powołanie takiej spółki jest celowe i uzasadnione (obecnie jest ich ok 300).

Powołana w listopadzie 2013r. MedicalConcept sp. z o.o. ma za zadanie w głównej mierze powiązanie biznesowe chętnych członków zrzeszonych w Związkach regionalnych. Docelowo ma ona stanowić bazę do budowy Polskiej Korporacji Medycznej ,która ma szanse stać się trzecią największą siecią medyczną w kraju i wzmocnić dodatkowo Federację PZ wspierając przedsiębiorczość i efektywność placówek jej członków.

Do MedicalConcept sp. z o.o. przystąpiło i jest w trakcie przystępowania ponad 130 osób, osób które chcą mieć realny wpływ na wygląd i kształt PKM. Harmonogram działań przewiduje obejmowanie udziałów przez nowych wspólników do 31 lipca 2014 r. Po czym zostanie zamknięty 1 etap budowy spółki i rejestracja PKM.

Chcemy zainteresować Państwa projektem konsolidacji i zaprosić do współpracy. W tym celu chętnie prześlemy materiały informacyjne możemy też uczestniczyć w spotkaniu informacyjnym w Państwa siedzibie.
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą propozycją, uprzejmie prosimy o kontakt.

ListIntencyjny


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?