RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Akcja Grypa 2014/2015

5 maja 2014

Szanowni Państwo!

informujemy, iż partnerem „ Akcji grypa” w sezonie 2014/15 jest firma Abbott.

Jednocześnie przypominamy świadczeniodawcom informację, iż dopuszczalne jest przez nich wykonywanie szczepień zalecanych – na dotychczasowych zasadach, tj. przy sprzedaży samej usługi szczepienia – i pobieranie z tego tytułu stosownej opłaty – w jednej z dwóch form:

1. Szczepienia są realizowane przez świadczeniodawcę poz poza czasem, w którym udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ, a więc:
– przed godziną 08:00 lub po godzinie 18:00 oraz w dni wolne,
Czyli wystarczy umieścić informację w przychodni , że szczepienia z grupy zalecanych realizowane są np. w godzinach 7/30-8/00 i 18/00 – 18/30, a mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach bez żadnych ograniczeń

lub:

2. Szczepienia realizowane są przez podmiot leczniczy, który nie ma umowy na realizację świadczeń poz z Funduszem (czyli odrębny podmiot leczniczy, który może mieć zawartą umowę z NFZ – ale nie obejmującą świadczeń poz).

Wykonywanie szczepień w jednej z dwóch opisanych wyżej form jest całkowicie dopuszczalne i nie będzie się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla świadczeniodawców.
Pragniemy serdecznie Państwa zachęcić do aktywnego realizowania szczepień, ze względu na długofalowy efekt farmako-ekonomiczny. Zaszczepiona populacja w sezonie grypowym, nie choruje i nie zaraża, a jeżeli choruje to nie wymaga całej serii dodatkowych badań za które należy płacić ze stawki kapitacyjnej. Im więcej zaszczepionych tym mniejsze koszty funkcjonowania praktyki w sezonie grypowym. W przesłanym materiale znajdziecie Państwo druk zamówienia. Proszę o przesłanie tego materiału wszystkim członkom Państwa związku wojewódzkiego. Druk zamówienia proszę umieścić tylko na stronach kodowanych związku.
Cena szczepionki dla członków Federacji PZ to 15,99 zł brutto
Zamówienia można składać:

1. elektronicznie za pośrednictwem strony: https://pz.poltraf.pl/

2. mailowo korzystając z adresu e-mail – uzupełniając i wysyłając druk zamówienia: influenza@poltraf.pl.

3. telefonicznie, pod numerem telefonu: 71-721-50-40 (konieczne prosimy o poinformowanie telemarketera, o przynależności do Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”)

4. faxem, pod numerem: 42-288-45-89.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?