RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został wysłany do Komisji Europejskiej

22 kwietnia 2014

Po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z Rządem Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w dniu 8 kwietnia br. Został on przekazany do Komisji Europejskiej poprzez specjalny system elektronicznej wymiany danych (SFC2014). Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad Programem, którym są negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją. Po zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, tj. ponad 9 mld PLN.

Efektem realizacji Programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej, a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w naszym regionie. 

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne zostały podzielone w następujący sposób:

Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje – 421 mln Euro

Oś Priorytetowa 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne – 66 mln Euro;

Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna – 356 mln Euro;

Oś Priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby – 180 mln Euro;

Oś Priorytetowa 5 – Transport – 377 mln Euro;

Oś Priorytetowa 6 – Infrastruktura spójności społecznej – 158 mln Euro;

Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura edukacyjna – 65 mln Euro;

Oś Priorytetowa 8 – Rynek pracy – 263 mln Euro;

Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne – 154 mln Euro;

Oś Priorytetowa 10 – Edukacja – 131 mln Euro.

RPO_WD_projekt_08_04_2014


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?