RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W miniony wtorek, 6 maja członkowie zarządu Związku Pani Małgorzata Nakraszewicz oraz Pan Bartosz Hajncz brali udział w spotkaniu konsultacyjnym w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląskaw ystępował jako reprezentant Konfederacji Lewiatan. Były to kolejne już konsultacje dotyczące tzw. pakietu kolejkowego oraz onkologicznego. Na zaproszenie Ministra Zdrowia odpowiedziało przeszło pięćdziesięciu przedstawicieli środowiska świadczeniodawców, reprezentujących min Porozumienie Zielonogórskie, BCC, Pracodawców RP, Pracodawców Medycyny Prywatnej, ekspertów Uczelni Łazarskiego i innych.

Stronę rządową reprezentowali Ministrowie Sławomir Neuman oraz Piotr Warczyński. Mimo bardzo owocnej i ożywionej obustronnej dyskusji, opuściliśmy spotkanie z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony cieszy nas fakt podejmowania przez Ministerstwo dialogu ze środowiskiem świadczeniodawców, z drugiej reforma w proponowanym kształcie nasuwa na obecnym etapie wiele wątpliwości i pytań na które nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. O konieczności wprowadzenia zmian w systemie leczenia nie musimy dyskutować. Panuje w tym zakresie pełna zgodność.

Podstawowy zarzut odnosi się do faktu, że tak głęboka reforma nie zostanie poprzedzona pilotażem na niewielkiej populacji np na obszarze jednego województwa. Znacznie łatwiej w ten sposób kontrolować przebieg zmian i korygować niedociągnięcia tak aby finalny produkt był możliwy do wprowadzenia bez kolejnych niespodzianek. Sami przedstawiciele Ministerstwa potwierdzili obawy co do funkcjonowania systemu, ale pilotaż zdecydowanie odrzucili.Argumentem przeciw był jakoby nierówny dostęp do leczenia.Natomiast fakt,że proponowane zmiany ograniczone jedynie do onkologii już same w sobie stanowią nierówny dostęp do leczenia nie budził obaw strony rządzącej.

Kolejny zarzut odnosi się do braku mierników finansowych. Przedstawiono nam założenia do ustawy, bez aktów wykonawczych i symulacji dotyczących pieniędzy. Nie wiemy zatem w jaki sposób proponowana reforma przełoży się na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw. Założenie podkreśla kluczową rolę lekarza POZ, który ma inicjować całą ścieżkę diagnostyczną. W projekcie pojawia się wzbudzający ogromne kontrowersje tzw. wskaźnik czujności onkologicznej, który będzie funkcjonował w stosunku do każdego
lekarza POZ.

To co możemy potwierdzić na dziś to nasz dalszy udział w konsultacjach zapowiadanych na drugą połowę maja. Być może wtedy dowiemy się więcej szczegółów o tym co interesuje nas najbardziej, czyli o kosztach przedsięwzięcia. Wg. przekazanych nam informacji nie należy spodziewać się wdrożenia zmian wcześniej niż na początku 2015 roku.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?