RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dotyczy rozliczenia końcowego umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2020 rok.

KOMUNIKAT DOW NFZ

Teleporada w ciągu doby – to niewykonalne

Minister zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W projekcie opublikowanym 13 stycznia przez Rządowe Centrum Legislacji znajduje się zapis, że „(…) teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego.”

– Projekt nie był z nami konsultowany – zastrzega prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. – Nie po raz pierwszy wprowadza się bez nas zasady, które nas dotyczą, co jest niedobrą praktyką. Tym razem wyjątkowo bulwersuje fakt, że zmienia się standardy organizacyjne teleporady dosłownie w przeddzień rozpoczęcia procesu szczepień przeciwko COVID-19 w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej. 15 stycznia ruszają zapisy najstarszej grupy seniorów. Wkrótce przychodnie POZ zostaną obciążone dodatkowymi obowiązkami. Będziemy kwalifikować do szczepień i szczepić, do tego dojdzie też sprawozdawczość. Mając świadomość, jak ważne są szczepienia w pokonaniu pandemii, robimy wszystko, by sprostać temu zadaniu. Wymaga to reorganizacji pracy naszych przychodni i maksymalnej mobilizacji, by cały proces przebiegał sprawnie i by jak największa liczba pacjentów została zaszczepiona. Nie spodziewaliśmy się, że zamiast wsparcia, otrzymamy kolejny odgórny nakaz, w dodatku drastycznie mijający się z realiami. Przychodnie POZ mają pod opieką po kilka tysięcy pacjentów, a są praktyki, w których ta liczba jest znacznie wyższa. Coraz więcej z nich wymaga bezpośredniego badania lekarskiego, nie możemy więc realizować wyłącznie teleporad. Wymóg, by pacjent ma uzyskać teleporadę w ciągu doby oznacza, że osoby wymagający osobistej wizyty w wielu przypadkach będą zmuszeni czekać na nią w kolejce. A co w takiej sytuacji ze szczepieniami? Projektowane zmiany mogą poważnie zagrozić realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zmiana, wynika z sygnałów zgłaszanych przez pacjentów, i „ma na celu usprawnienie kontaktu na linii pacjent – świadczeniodawca, a także zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej”. Zdaniem projektodawcy, „zmiany przyczynią się również do usprawnienia działań kontrolnych, istotnych z punktu widzenia obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obliczu zintensyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów”. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dot. dokonania korekty rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie tzw. 1/12 kontraktu za rok 2020 r. [WAŻNE]

Dot. dokonania korekty rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie tzw. 1/12 kontraktu za rok 2020 r.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż Świadczeniodawcy, którzy skorzystali z formy rozliczenia świadczeń na podstawie tzw.1/12 kontraktu zgodnie Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej1, zwanych dalej OWU, zobowiązani są do skorygowania dokumentów rozliczeniowych przesłanych do Funduszu, w przypadku niezłożenia wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego za rok 2020 –  w terminie do dnia 09.02.2021 r. w zakresie importu i do 14.02.2021 r. w zakresie rozliczenia, jest to zgodne § 27 ust.2 OWU2  który wskazuje, że rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu.

Korekta polegać powinna na:

1)     skorygowaniu rzeczywistej kwoty rozliczonej w ramach 1/12 kontraktu
za dany miesiąc sprawozdawczy poprzez przesłanie do DOW NFZ e-faktury korygującej,

2)    dokonaniu naliczenia wykonanych świadczeń – do ostatniego miesiąca sprawozdawczego czyli grudnia 2020 r,

3)    przesłaniu stosownej dokumentacji rozliczeniowej (e-faktury), na podstawie wygenerowanego szablonu w celu zapłaty za rzeczywiste wykonanie świadczeń.

Dodatkowo biorąc pod uwagę § 23 ust. 3 wspomnianych powyżej ogólnych warunków umów2 przypominamy, że  przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2020 roku powinno było nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe unormowanie, w ramach analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2020, uwzględniane będą dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 15 dnia stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:

Kontakt telefoniczny dla Świadczeniodawców rozliczających się:

-we Wrocławiu 71/7979 w: 402,495, 481,455,328,428,373,391,403,235,494,417.

-w Wałbrzychu: Tel. 74 66 43 w.: 104;118;108;117;107

-w Legnicy: Tel. 76 72 93 w.: 120;119;117;118

-w Jeleniej Górze: Tel. 75 64 58 w.: 714;737;735

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. [PRZYPOMNIENIE]

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2020, poz. 2305), konieczne jest przekazanie do Oddziału, informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2021 r. Przedmiotową informację należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 stycznia 2021 roku.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

treść  KOMUNIKATU DOW NFZ

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie wystawiania eSkierowań

KOMUNIKAT DOW NFZ

Co każdy pacjent powinien wiedzieć o szczepionce

KOMUNIKAT FEDERACJI PZ

UMOWA W RODZAJU POZ 2021 – WAŻNE

Biuro Związku informuje, że  w nawiązaniu do komunikatu PZ podpisujemy umowy w rodzaju POZ.

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na zapis okresu umowy w §1 pkt 4.

Prawidłowy zapis to „Umowę zawarto na okres …. do dnia 30-06-2021

 

Biuro Związku

UMOWA POZ 2021

Biuro Związku informuje, że w związku z przekazaniem przez DOW NFZ wzoru aneksu wraz z umową w rodzaju POZ na rok 2021, treść została pilnie przekazana do Federacji PZ do akceptacji.

Prosimy o wstrzymanie się z podpisywaniem do czasu jej akceptacji.

 

Biuro Związku

Zmiana terminu zaczytywania plików całościowych POZ/KAOS za styczeń 2021 r.

KOMUNIAKT DOW NFZ

Biuro Związku informuje, że stosowne pliki umów niezbędne do wysyłki list całościowych będą udostępnione w dniu dzisiejszym 08.01.2021 na portalu świadczeniodawcy.

Biuro Związku

OPIEKA NAD PACJENTEM PO PRZEBYTYM COVID-19 – PREZENTACJA Z 16.12.2020r.

Treść widoczna po zalogowaniu.

  
< 2021 >
Styczeń
PnWtŚrCzwPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?