RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

SUKCES OPIEKI KOORDYNOWANEJ

TO EFEKT CIĘŻKIEJ PRACY I ZAANGAŻOWANIA WIELU OSÓB

Jeśli 10 proc. poradni POZ przystąpi do opieki koordynowanej, to będzie sukces – tak prognozowano jeszcze kilka miesięcy temu. Tymczasem dziś już wiadomo – jest znacznie więcej – 27 proc. Zdecydowana większość, aż 2/3, to małe POZ-y. Dużych jest niewiele.

– To pokazuje, że małe jedno-dwuosobowe podmioty poradziły sobie z przystąpieniem do OK i zorganizowały ją w małych miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistów jest dużo trudniejszy. To efekt wielu spotkań, szkoleń, rozmów, konsultacji – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes FPZ.

Wynegocjowane przez Federację PZ warunki kontraktowania świadczeń w ramach opieki koordynowanej w POZ skutecznie zachęcają placówki do składania wniosków o przystąpienie do programu.

Nie brakuje problemów organizacyjnych związanych z jej wdrażaniem, ale placówki, nawet te bardzo małe, decydują się podjąć wyzwanie i składają wnioski o przystąpienie do OK.

– Wszystko za sprawą wynegocjowania przez Porozumienie Zielonogórskie dobrych warunków finansowania OK. Lekarze rodzinni otrzymali wreszcie narzędzia do realizowania swojej kluczowej funkcji w ochronie zdrowia i dostali również silną motywację. Choć wdrażanie OK to proces na miesiące, a może i lata, to jesteśmy dobrej myśli i widzimy w tym realną szansę na poprawę opieki nad pacjentami, ale też usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie powołała wewnętrzny zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej, który ma ułatwić placówkom należącym do Federacji podjęcie decyzji o przystąpieniu do OK, a następnie wdrożenie tego procesu. Organizowane są szkolenia dla przedstawicieli placówek, aby przekazać praktyczną wiedzę tych, którzy są inicjatorami i zwolennikami koordynacji w POZ i którzy taki model w swoich placówkach wdrożyli już kilka lat temu.

Andrzej Zapaśnik, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego, przedstawiciel gdańskiej Przychodni BaltiMed. Twórca założeń opieki koordynowanej. Od 4 lat realizuje ten program. To cztery lata ciężkiej pracy, budowania nowego modelu opieki nad pacjentem, tworzenia zespołu i zbierania nowych doświadczeń. To program OK prowadzony zgodnie z założeniami, które teraz są wprowadzane w ramach budżetu powierzonego.

Andrzej Zapaśnik jako ekspert zespołu Banku Światowego w latach 2016-17 przygotował założenia tego projektu. Modelu, który jest do 4 lat testowany przez zespół przychodni BaltiMed. Teraz kolejny etap – chyba najważniejszy – szkolenie innych.

– Opieką koordynowaną obejmuję swoich pacjentów od ponad czterech lat. Założenia programu dobrze się sprawdzają w codziennej praktyce, ale nadal napotykamy problemy organizacyjne, takie jak pozyskanie specjalistów do współpracy. Niemniej w ramach Federacji wymieniamy się doświadczeniami i wskazówkami, organizujemy szkolenia dla członków FPZ, przygotowujemy materiały edukacyjne dla pacjentów, aby oni także mieli wiedzę na temat możliwości, które daje koordynacja w POZ – mówi Andrzej Zapaśnik, przewodniczący Zespołu ds. wdrożenia OK w Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

To przynosi wymierne efekty. Coraz więcej placówek POZ decyduje się przystąpić do programu.

– Nie byłem przekonany do opieki koordynowanej do października zeszłego roku – mówi Mirosław Ruciński. – Kontrakty, konsultacje, umowy ze specjalistami – to mnie przerażało. Tak było do spotkania we Wrocławiu, gdzie doktor Ruciński poznał szczegóły koordynacji. Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i prof. Agnieszka Mastalerz–Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej – przekonali go, że jest ona dla wszystkich korzystna.

Doktor Mirosław Ruciński od 2001 roku prowadzi NZOZ Medycyna Rodzinna w Wejherowie. Opieką nad 11 tys. pacjentami, w tym ponad 1,5 tys. z chorobami przewlekłymi, zajmują się specjaliści medycyny rodzinnej, a młodszą populacją – pediatrzy, w sumie 7 lekarzy i kilkanaście pielęgniarek. Od grudnia 2022 roku w poradni realizowana jest OK.

Coraz więcej menedżerów i lekarzy przekonanych jest, że to dobry model opieki nad pacjentami. Lekarz rodzinny ma szereg kompetencji, które pozwalają mu na prowadzenie pacjenta przewlekle chorego. Dzięki opiece koordynowanej dostał dodatkowo liczne narzędzia, które pozwolą mu skutecznie wykorzystać wszechstronną wiedzę do tego, aby zapewnić pacjentom dobrą opiekę medyczną. Federacja PZ od lat apeluje o to, aby wszelkie zmiany w ochronie zdrowia uwzględniały szczególne potrzeby pacjentów z obszarów wiejskich. Tam bowiem często lekarz rodzinny jest jedynym kontaktem pacjenta z ochroną zdrowia i pacjent nie ma możliwości dostania się do specjalisty. Obecnie dzięki odpowiednim warunkom lekarze spoza dużych aglomeracji miejskich mają możliwość dostarczenia swoim pacjentom zupełnie nowej jakości opieki.

– Od lat walczymy o to, aby pacjenci z obszarów wiejskich mieli dostęp do dobrej opieki medycznej. Koordynacja w POZ daje takie możliwości małym placówkom. Pacjenci przekonają się, że poza wyjątkowo trudnymi przypadkami wymagającymi bezpośredniego kontaktu ze specjalistą, jesteśmy w stanie zapewnić im wiele możliwości, a tym samym znacząco zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Efekty koordynacji nie będą widoczne od razu, ale nie ma wątpliwości, że warto. Federacja przygotowuje również materiały dla pacjentów, aby w prosty sposób pokazać możliwości opieki koordynowanej i szanse dla pacjentów. Wszystkim się to opłaci – podsumowuje Tomasz Zieliński, wiceprezes FPZ.

Proces wdrażania OK będzie trwał wiele lat, a decyzję o jej wprowadzeniu muszą podejmować sami prowadzący placówki POZ.

– Mam nadzieję, że nowe POZ-y nabiorą odwagi do wdrożenia programu. Nawet na podstawie 1-2 specjalistów, np. kardiologa czy endokrynologa, warto by już zaczęły, po to, by stopniowo uczyć się nowego modelu opieki nad pacjentem – dodaje Andrzej Zapaśnik.

Webinar dla członków PZ – Lekarz w kryzysie. Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania w temacie wsparcia w trudnych sytuacjach TU INTER Polska, Federacja „POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE”, Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają Państwa na Cykl WEBINAR-ów DLA LEKARZY:

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

Prowadzący: Dariusz Delikat Lekarz laryngolog i psycholog, trener komunikacji i coach.
Autor wielu programów szkoleniowych oraz artykułów popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianych umiejętności psychologicznych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Stały współpracownik Medium.

Terminy:
Start Panelu I 28.09 godzina 19/00    Rejestracja: https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-1-/register
Start Panelu II 05.10 godzina 19/00   Rejestracja: https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-2-/register
Start Panelu III 12.10 godzina 19/00  Rejestracja: https://interpolska.clickmeeting.com/przychodzi-lekarz-do-psychologa-3-/register

Start o godzinie 19:00

Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. to przykłady sytuacji trudnych.

Takie sytuacje mają miejsce gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy potrzebami i działaniami stron oraz warunkami w jakich te działania odbywają się.

Znany polski psycholog Tadeusz Tomaszewski wyróżnił 5 rodzajów sytuacji trudnych:

sytuacje deprywacji – to sytuacje, w których ograniczone są środki zaspokajające podstawowe potrzeby , sytuacje przeciążenia – wykonywane zadania są trudne, odpowiedzialne, liczba obowiązków jest duża itp., sytuacje utrudnienia – to zaburzenia związane z ograniczeniem lub brakiem środków czy narzędzi potrzebnych do sprawnego wykonywania zamierzonych działań, sytuacje konfliktowe i sytuacje zagrożenia – w których istnieje prawdopodobieństwo utraty tego, co dla danej osoby jest ważne , cenne, istotne (życie, zdrowie, opinia, pozycja społeczna…).

Sytuacje trudne prowadzą do zmian psychofizycznych (zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, spadek koncentracji, przedłużenie czasu reakcji, spadek motywacji..) czego konsekwencją jest obniżenie poziomu wykonania czynności/zadania oraz zaburzenia komunikacji. Długofalowo sprzyjają pojawianiu się wypalenia zawodowego z jego wszystkimi następstwami.

Specyfika lekarskiej pracy sprawia, że sytuacji trudnych w życiu medyka jest aż nadto.

Sposobem na ich unikanie, a jeśli się pojawią, skuteczne rozwiązywanie, są umiejętności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych czyli zachowaniach interpersonalnych, pozwalających na wyrażanie własnych uczuć, oczekiwań, opinii, praw w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy i jednocześnie respektujący uczucia, oczekiwania, opinie oraz prawa innych osób.

Wymienionym kwestiom przeglądniemy się bliżej na szkoleniach, na które Państwa zapraszamy.

PANEL I, 28.09.23

Sytuacje trudne

1.Rodzaje i charakterystyka sytuacji trudnych
2.Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych
3.Efektywne i nieefektywne zachowania obronne
4.Zarządzanie relacjami i emocjami w warunkach stresu i przeciążenia
5.Sytuacje trudne w życiu zawodowym lekarza (agresja, konflikty, roszczenia, manipulacje, dr Google, zdarzenia niepożądane, hejt…)
6.Asertywność sposobem na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
7.Postawa asertywna i sposoby jej umacniania
8.Cechy komunikacji asertywnej

PANEL II, 05.10.23

Komunikacja w sytuacjach trudnych

1.Podstawowe i zaawansowane techniki komunikacji asertywnej oraz ich zastosowanie w sytuacjach trudnych
2.Efektywnie wyrażanie oczekiwań
3.Skutecznie odmawianie i określanie granic
4.Wyrażanie opinii – pochwały i krytyka
5.Przyjmowanie komplementów i krytyki
6.Reagowanie na trudne zachowania pacjentów i współpracowników
7.Prezentowanie własnych poglądów i polemika z poglądami innych
8.Rozwiązywanie konfliktów

PANEL III, 12.10.23

Lekarz w obliczu szczególnej sytuacji trudnej – zdarzenia niepożądanego

1.Zdarzenia niepożądane: przyczyny, rodzaje, charakterystyka
2.Napięcie i stres związany ze zdarzeniem niepożądanym i sposoby ich redukcji
3.Komunikacja z pacjentem/rodziną po zdarzeniu niepożądanym
4.Zasady komunikacji z przedstawicielami instytucji i prawnikami
5.Wsparcie w miejscu pracy
6.Pomoc psychologiczna.

Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia Wsparcie dla POZ w programie FENIKS

Treść widoczna po zalogowaniu.

NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ogłasza NABÓR WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) 
na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2023

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Wnioski przyjmowane będą w dniu 29.09.2023 r.

Szczegółowe informacje:

https://wroclaw.praca.gov.pl/-/21844515-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego-kfs

Uwaga, zmiany w prawie farmaceutycznym w zakresie realizacji recept wchodzą w życie 21 września 2023 r.

INFORMACJA DIA

Jak wygląda refundacja szczepionek przeciw grypie w sezonie 2023/2024?

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

Pilotaż aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza

Dzień dobry,

jest mi miło poinformować, że aplikacja mZUS dla Lekarza jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store. Mogą ją Państwo pobrać na swoje telefony lub tablety i z niej korzystać.

Szczegółowe informacje na ten temat są na naszej stronie internetowej (https://www.zus.pl/-/mzus-dla-lekarza-kolejna-aplikacja-mobilna-zak%C5%82adu-ubezpiecze%C5%84-spo%C5%82ecznych-2?redirect=%2F).

 

Z wyrazami szacunku

Aneta Dąbrowska

wicedyrektor

MAPA ROZWOJU KOMPETENCJI W OPIECE OTWARTEJ W POLSCE – 28.09.2023

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, zainicjowanej przez MZ, MRPiPS i MNiSW, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pn. Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej. Wydarzenie odbędzie się 28 września 2023 r., godz. 10.00 na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 130 (I piętro, wejście D).

Podczas Konferencji Podsumowującej, pragniemy przedstawić główne osiągnięcia naszego projektu oraz omówić kluczowe wnioski i rekomendacje odnoszące się do rozwoju kompetencji w tych branżach. Jest to również niepowtarzalna okazja do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami pracodawców, edukacji a pracownikami, co pozwoli lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby sektora.

Niniejsze wydarzenie stanowi integralną część programu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stanowi ważny etap inicjatyw, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji jest owocem współpracy Partnerstwa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. W trakcie trwania projektu, podejmowaliśmy szereg działań w celu dostosowania systemu kształcenia do wymagań pracodawców oraz dynamicznie zmieniającego się rynku opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem[1]: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Federacji Porozumienie Zielonogórskiegie, Stowarzyszenia IFIC Polska, Stowarzyszenia SPOIWO.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 22 września poprzez formularz https://form.lazarski.pl/index.php?id=4512

Z wyrazami szacunku,

[1] W trakcie formalnego potwierdzania.

 

Coroczna Konferencja Integracyjno – Szkoleniowa – jesień 2023 – Karpacz – ZAPISY

Treść widoczna po zalogowaniu.

Zamówienia na środki ochrony osobistej oraz testy COMBO, CRP, Streptesty – wrzesień 2023

Treść widoczna po zalogowaniu.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?