RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

MAPA ROZWOJU KOMPETENCJI W OPIECE OTWARTEJ W POLSCE – 28.09.2023

18 września 2023

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, zainicjowanej przez MZ, MRPiPS i MNiSW, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pn. Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej. Wydarzenie odbędzie się 28 września 2023 r., godz. 10.00 na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 130 (I piętro, wejście D).

Podczas Konferencji Podsumowującej, pragniemy przedstawić główne osiągnięcia naszego projektu oraz omówić kluczowe wnioski i rekomendacje odnoszące się do rozwoju kompetencji w tych branżach. Jest to również niepowtarzalna okazja do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami pracodawców, edukacji a pracownikami, co pozwoli lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby sektora.

Niniejsze wydarzenie stanowi integralną część programu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stanowi ważny etap inicjatyw, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji jest owocem współpracy Partnerstwa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. W trakcie trwania projektu, podejmowaliśmy szereg działań w celu dostosowania systemu kształcenia do wymagań pracodawców oraz dynamicznie zmieniającego się rynku opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem[1]: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Federacji Porozumienie Zielonogórskiegie, Stowarzyszenia IFIC Polska, Stowarzyszenia SPOIWO.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 22 września poprzez formularz https://form.lazarski.pl/index.php?id=4512

Z wyrazami szacunku,

[1] W trakcie formalnego potwierdzania.

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?