RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZARZĄDZENIE NR 57/2023/DSOZ (AOS)

5 kwietnia 2023

ZARZĄDZENIE 57/2023

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego stanu prawnego, w zarządzeniu wprowadzono modyfikacje w następujących obszarach:

1) dodano produkty rozliczeniowe dedykowane diagnostyce podstawowej i rozszerzonej chorób reumatologicznych;

2) poszerzono wykaz zakresów dopuszczonych do realizacji procedury 99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej o zakres leczenia bólu;

3) uzupełniono wykaz istotnych procedur ICD-9 w zakresie realizacji pakietów onkologicznych o procedurę:92.143 scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?