RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Koordynacja – baza specjalistów „Posiadam/Szukam”

20 grudnia 2022

Poszukujemy lekarzy specjalistów, którzy będą konsultować pacjentów przewlekle chorych z placówek POZ naszego województwa oraz dietetyków.
Dziedziny specjalności lekarzy wymaganych w opiece koordynowanej: kardiologia, diabetologia, endokrynologia, pulmonologia, alergologia lub lekarz specjalista II stopnia chorób wewnętrznych z 5-letnim doświadczeniem na oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z profilem opieki koordynowanej (potwierdzenie z oddziału, na którym pracuje lekarz).
Dietetyk musi posiadać tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyka lub tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowego magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub tytułu magistra lub magistra inżyniera na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka.
Prosimy także o zgłaszanie się podmiotów mogących wykonywać w opiece koordynowanej badania jako podmioty zewnętrzne (np. biopsja, USG Doppler i inne).
Adres mailowy do kontaktu: i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl
……………………………………………………………………..

Na początek ogłoszenie z Przychodni ze Świdnicy:

„Poszukują pulmonologa oraz endokrynologa. Mogą zaproponować natomiast diabetologa i kardiologa.”

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu ze mną – Iwona Wójcik, i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl

 

Iwona Wójcik

Dyrektor Biura


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?