RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat biura Związku – uchodźcy z Ukrainy

28 lutego 2022

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę cały czas napływają uchodźcy z Ukrainy. Trwają prace nad przygotowaniem specustawy, która ustali zasady udzielania im świadczeń medycznych. Do tego czasu przyjmujemy następujące zasady pracy:

1. Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym pomocy tak jak każdemu innemu pacjentowi.

2. Do czasu ustalenia zasad refundacji leków (czekamy na ustalenia MZ i NFZ) recepty dla uchodźców wystawiamy na 100%. Oczywiście nie dotyczy to osób, które mają w Polsce już ubezpieczenie albo uzyskają ubezpieczenie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – wtedy stosujemy zasady jak dotąd.

3. Udzielając świadczeń należy prowadzić normalną dokumentację medyczną. Pozyskać należy serię i numer paszportu, zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP.

4. W razie potrzeby kierujemy do szpitala lub wzywamy pogotowie ratunkowe.

5. Zgodnie z deklaracjami MZ i NFZ świadczenia medyczne zostaną sfinansowane w zakresie jak dla Polaków (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html) dlatego w razie potrzeby wykonania badań laboratoryjnych z zakresu POZ należy je zlecić i wykonać.

6. W razie potrzeby wykonujemy szczepienia p/COVID-19 – https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej oraz informacja po https://www.gov.pl/web/zdrowie/–covid-19—-

7. W przypadku podejrzenia COVID-19 można zlecać testy w kierunku SARS-CoV-2.

8. Przypominamy, że wystawiając e-receptę jeżeli pacjent nie ma numeru PESEL należy wydrukować taką receptę i wydruk informacyjny przekazać pacjentowi (wraz z kodem kreskowym lub QR).

Informacje dla obywateli Ukrainy:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/18140,Informacja-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html

 

Pomoc medyczna po ukraińsku:

https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka/ua

 

Portal integrujący pomoc dla Ukraińców:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

Wzór plakatu SolidarniZUkraina

 

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?