RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zarządzenie Prezesa NFZ 188/2021/DSOZ [AOS]

7 grudnia 2021

Zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

„W przypadku udzielania świadczeniobiorcom powyżej 18. roku życia świadczeń specjalistycznych pierwszorazowych w zakresach: alergologii, endokrynologii, kardiologii i neurologii wartość rozliczanego świadczenia ulega skorygowaniu z zastosowaniem współczynnika 1,8„.

 

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?