RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach: AOS, LSZ, PSY, REH, STM, PRO, SOK, OPH, SPO, POZ

29 listopada 2021

Informacja DOW NFZ:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu na 15 grudnia 2021 roku przedstawienia propozycji finansowania kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2022 roku w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz podstawowa opieka zdrowotna.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?