RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej 01.12.2020 – 28.02.2021

17 listopada 2020

Przekazujemy informację o maksymalnych stawkach opłat za wydanie dokumentacji medycznej, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2020 r .do 28 lutego 2021 r.

  • 0,36 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,06 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 10,33 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 r. przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną 11 lipca 2019 r. przez Ministra Zdrowia interpretacją (dostępną na stronie kliknij) wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

oplaty_dok_medyczna


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?