RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Szkolenie online

8 września 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia elearningowe organizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie wraz z PIKMED Polinnovation Sp. z o.o. w projekcie ProQuo Health „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia elearningowe w wymiarze 22 godzin są bezpłatne.

Składają się z trzech modułów: finansów i audytu wewnętrznego, działań antykorupcyjnych i zdarzeń niepożądanych oraz HTA lub EBM (uczestnik ma prawo wyboru jednego z dwóch szkoleń: EBM (Evidence Based Medicine) / HTA (HealthAssessment Technology)).

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest otrzymanie certyfikatu.

Szkolenia kierowane są do:

  • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych, sekretarki medyczne, statystycy, specjaliści, asystenci itp.;
  • kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia, kierownicy;
  • kadry medycznej posiadającej w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki naczelne i pielęgniarki oddziałowe;
  • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • konsultantów krajowych i wojewódzkich;
  • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich, urzędów miasta (Wydziały Zdrowia).

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (5 załączników) znajduje się też do pobrania na stronie internetowej Projektu.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy przesłać mailem wypełnione załączniki, a oryginały przekazać razem z otrzymaną po zapisaniu umową bezpośrednio w sekretariacie lub przesyłać pocztą na adres: Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM ul. Grzegórzecka 20, 31531 Kraków (z dopiskiem: Projekt ProQuo Health) .

Strona internetowa Projektu: http://www.hta.cmuj.krakow.pl/

Pytania prosimy kierować na adres: sekretariatpqh@cmuj.krakow.pl  

Projekt trwa do 30.09.2020 r.

Załączniki:

deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie

Formularz_osobowy

oswiadczenie_o_formie_zatrudnienia

Regulamin_rekrutacji

zgoda_na_przetwa_dan_osob

oswiadczenie_o_znajomosci_regulaminu


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?