RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zmiany w KRS

17 lutego 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. wnioski i wpis do KRS (zarówno pierwotny, jak wpis zmian) oraz wykreślenie będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Nie będzie możliwe składanie wniosków o wpis w tradycyjnej, papierowej formie. Takie wniosku będą podlegały zwrotowi.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?