RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Marek Banasik – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan nowym Przewodniczącym Rady Regionów Konfederacji Lewiatan.

12 czerwca 2019

Marek Banasik – Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan nowym Przewodniczącym Rady Regionów Konfederacji Lewiatan.

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się wyborcze posiedzenie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, którą tworzą prezesi związków regionalnych organizacji. Przewodniczącym na kolejną, trzyletnią kadencję został wybrany Prezes ŚZPP Lewiatan – Marek Banasik.

 Związki Regionalne Konfederacji Lewiatan działają w 15 województwach i mają siedziby w 25 miastach. Zrzeszają łącznie ponad 2 200 pracodawców, zatrudniających ponad
1 70000 pracowników z całej Polski. Jest organem kolegialnym działającym w ramach Lewiatana, powołanym na mocy zarządzenia Pani Prezydent Henryki Bochniarz 2 stycznia 2013 r. Członkowie Rady oraz dyrektorzy biur związków regionalnych regularnie spotykają się, podejmują wspólne, ponadregionalne działania i wymienią doświadczenia. Podstawowymi celami Rady Regionów są:

  1. wzmocnienie Związków Regionalnych należących do Konfederacji Lewiatan poprzez stworzenie ram optymalnej ich współpracy pomiędzy sobą, a także z organami, Dyrektorem Generalnym i Biurem Konfederacji,
  2. wzmocnienie pozycji i znaczenia Związków Regionalnych w województwach,
  3. zapewnienie reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, lepszego wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych i lokalnych,
  4. poprawa społecznego wizerunku pracodawców.

 

Prezydium Rady Regionów tworzą dziś:

1/ Marek Banasik – Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan – Przewodniczący Rady Regionów

2/ Marek Zychla – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Wiceprzewodniczący Rady Regionów

3/ Jolanta Szydłowska – Prezes Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan w Gdańsku – Sekretarz Rady Regionów

4/ Jerzy Jerkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców Pomorza – Członek Prezydium Rady Regionów

5/ Janusz Jasiński – Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Członek Prezydium Rady Regionów

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan – członek i jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan posiada obecnie dwóch przedstawicieli we władzach Konfederacji Lewiatan – Marek Banasik jest także Członkiem Rady Głównej, a Tomasz Tworek – Wiceprezydentem.

Już 27 czerwca br. w Warszawie odbędzie się wyborcze Zgromadzenie Ogólne Konfederacji. Wybrane zostaną nowe władze Lewiatana.

 Świętokrzyski Związek

Pracodawców Prywatnych Lewiatan

tel. 41 341 70 39

biuro@szpp.eu

www.szpp.eu


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?