RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Konsultacje: wprowadzenie wideokonferencji w spółkach z o.o. (zgromadzenie wspólników)

3 stycznia 2019

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konsultacjach nowego projektu. Jeśli chcesz zgłosić uwagi, prześlij je na adres azwolinski@konfederacjalewiatan.pl

 

obszar SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
termin zgłoszenia uwag 8 stycznia 2019 r.
 tytuł projektu Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
link do projektu http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1191-2018/$file/8-020-1191-2018.pdf
 główne
zmiany/przepisy
Wprowadzenie w spółkach z o.o. możliwości przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).
 autor projektu Prezydent
 data publikacji projektu 14.12.2018
ekspert prowadzący Adrian Zwoliński azwolinski@konfederacjalewiatan.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?