RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

PODPISUJEMY ANEKSY POZ PRZEDŁUŻAJĄCE UMOWY

30 listopada 2018

Biuro Związku informuje, że zgodnie z komunikatem, zaleca podpisywanie aneksów do umów w rodzaju POZ zgodnie z informacją przekazaną przez NFZ dla świadczeniodawców.

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29.11.2018 zostało opublikowane

Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Jednocześnie informujemy, że w Portalu NFZ, w plikach dedykowanych, w pliku pod nazwą „Aneks_POZ_2018_grudzień”, umieszczony został wzór aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy realizowanej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla świadczeniodawców, których umowa wygasa z dniem 30 listopada 2018 roku.

Aneksy należy wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać oraz dostarczyć do siedziby DOW NFZ we Wrocławiu przy ul. Joannitów 6, pokój nr 107 lub do Delegatur, w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, do godz. 16.00.

Łukasz Sendecki

Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?