RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek

30 października 2018

Szanowni Państwo

Pozostały nam ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie we Wrocławiu „Księgowość i kadry w nowoczesnej placówce medycznej” – na szkoleniu będą poruszone kwestie dot. podwyżek dla pielęgniarek

Data szkolenia: 10 listopad 2018 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Mercure Wrocław, obok Galerii Dominikańskiej

Planowana tematyka szkolenia:

Księgowość i Kadry w nowoczesnej placówce medycznej

1.     Kadry w podmiocie leczniczym, w tym norma i wymiar czasu pracy, czas pracy lekarza a pracowników administracyjnych i technicznych – w tym jak kwalifikować rejestratorki i sekretarki medyczne; godziny nadliczbowe a dyżur pod telefonem

2.     Optymalizacja norm i wymiaru czasu pracy w podmiocie leczniczym – dopuszczalne systemy czasu pracy

3.     Metody rachunkowości zarządczej – rachunek kosztów i narzędzia rachunkowości

4.     Podwyżki dla pielęgniarek – zasady, terminy, wątpliwości prawne, sposoby rozliczania

5.     Audyt wewnętrzny w placówce medycznej – zakres audytu, wymagane umocowanie audytora

6.     Regulacje antykorupcyjne istotne dla zarządzających i kierowników podmiotów leczniczych po zmianach prawa

Podczas spotkania odpowiedź na pytania – m.in.

Czy mogą być stosowane różne systemy czasu pracy w jednym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

Czy pracownikowi technicznemu zatrudnionemu na umowie o pracę odpowiedzialnemu za zachowanie ciągłości dostępu energii elektrycznej można w umowie o pracę umownie ustalić dodatek za pozostawanie w gotowości po godzinach pracy i w weekendy?

Czy pielęgniarce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wykonującej zadania w godzinach nadliczbowych w niedzielę, oprócz dodatku 100% za godziny nadliczbowe przysługuje dodatek w wysokości 45% wynikający z ustawy o działalności leczniczej?

Czy okoliczność udzielania świadczeń zdrowotnych w niepełnym wymiarze godzin (80 godzin) stanowi przeszkodę do ujęcia pielęgniarek w gronie pielęgniarek i położnych uprawnionych do podwyżki?

Czy dodatkowe środki przekazane świadczeniodawcy na podwyżki dla pielęgniarek mogą być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności?

Czy pielęgniarka może mieć roszczenie o zapłatę podwyżki?

Dokumenty rekrutacyjne pod linkiem
http://kompetencjedlazdrowia.net/rekrutacja/

Osobą odpowiedzialną za rekrutację i kontakt z uczestnikami zainteresowanymi pozostałymi szkoleniami jest:

Sylwia Sobczak

Specjalista ds. szkoleń

s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

tel. 538 201 075


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?