RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Nabór uzupełniający placówek POZ do projektu „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ”

25 czerwca 2018

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania ofert upływa 31.08.2018 r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s.sobczak@lekarze.rodzinni.pl w formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze projektu tj. Fabryczna 10D2 / siedziba Partnera projektu – Pracodawcy Zdrowia.

 

Załączniki :

Formularz_oferty_Jakosc_wPOZ

Wzor_umowy_z_zalacznikami_Jakosc_wPOZ_2

Ogloszenie_Jakosc_wPOZ_II


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?