RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Załącznik 2a do rozliczenia POZ w miesiącu wrzesień 2017

28 września 2017

Biuro Związku informuje, że wraz z rozliczeniem za miesiąc wrzesień 2017 do umowy POZ należy złożyć :

zalacznik2a_POZ_piel

W przypadku zaznaczenia :

1) zawarte porozumienie : należy dołączyć kopię uzgodnionego porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy;

2) pozytywnie zaopiniowany sposób podziału środków – o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia2) pozytywnie zaopiniowany sposób podziału środków – o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia :  kopię porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez okręgową radę okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczącej podziału środków

3) w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia : informację pisemną o sposobie podziału środków, o których mowa w § 2 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r. poz.1146 t.j.).

 

Biuro Związku


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?