RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zarządzenie Prezesa NFZ – POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

29 lipca 2017

Do konsultacji został przekazany projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z uwagi na objętość projektu podaję link do strony:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-i-realizacja-umow-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,6484.html

Jak wynika z projektu opracowanie projektu wynika z konieczności dostosowania do zmian organizacji realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wskazaną w rozporządzeniu ws. świadczeń gwarantowanych oraz zobowiązanie świadczeniodawców zakwalifikowanych do szpitali I, II, III stopnia zabezpieczenia oraz szpitali pediatrycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Kluczowe zmiany dotyczą:

1) zgodnie z rozporządzeniem ws. świadczeń gwarantowanych świadczenia NiŚOZ podzielone zostały na 2 zakresy :

– Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniodawcy w zakresie podstawowym (NiŚOZ-WAP),

– Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniodawcy w zakresie uzupełnionym (NiŚOZ-WAU);

2) przyjęto założenie, iż obszary zabezpieczenia świadczeń NiŚOZ określane będą przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, z uwzględnieniem wykazu podmiotów zakwalifikowanych do „sieci szpitali”; odstąpiono od podziału obszarów zabezpieczenia nocnej i świątecznej z uwzględnieniem populacji zamieszkującej dany obszar;

3) zmieniony został modelu finansowania świadczeń NiŚOZ – założono, iż ryczałt miesięczny (Rm) składał się będzie z elementów: stawki bazowej ustalanej przez dyrektora OW NFZ (S) oraz wartości uwzględniającej liczbę udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich (W);

4) doprecyzowaniu uległ również system sprawozdawania, realizowanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku uwag proszę o ich przesłanie do dnia 3 sierpnia br.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?