RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dolnośląskie Centrum Onkologii poszukuje partnerów do projektów

11 lutego 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się – Numer RPDS.08.07.00-IŻ.00-02-039/15

I.

Tytuł projektu:

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego” w subregionie wrocławskim i mieście Wrocław w latach 2016-2018.

http://www.dco.com.pl/otwarty-nabor-na-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-rpo-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-osi-priorytetowej-8-rynek-pracy-8-7-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-2/

II.

Tytuł projektu:

Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” w subregionie wrocławskim i mieście Wrocław.

http://www.dco.com.pl/otwarty-nabor-na-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-rpo-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-osi-priorytetowej-8-rynek-pracy-8-7-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie/


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?