RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

12 lutego 2016

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD,
11 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w Sali nr 1221
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej pod przewodnictwem Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego, Przewodniczącego zespołu, było poświęcone sprawom organizacyjnym i planowi pracy na najbliższe pół roku. Gościem posiedzenie był Marek Woron, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Członkowie Zespołu jednogłośnie zatwierdzili przygotowany projekt regulaminu Zespołu. Wybrano także dwóch wiceprzewodniczących zespołu zaproponowanych przez przewodniczącego. Zostali nimi: przedstawiciel pracodawców Marek Dymkowski, Członek Zarządu Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konfederacja Lewiatan) i przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego Jarosław Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia
i Promocji Województwa. Obie kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane przez członków Zespołu. Wojewoda Paweł Hreniak zaproponował także, aby trzecim wiceprzewodniczącym został przedstawiciel organizacji związkowych. Ustalono, że trzy organizacje związkowe wchodzące w skład WRDS WD wyłonią spośród siebie jednego kandydata na wiceprzewodniczącego i przedstawią do akceptacji na następnym posiedzeniu Zespołu.
Podczas posiedzenia omawiano także plan pracy zespołu. Ustalono harmonogram spotkań
i kolejność tematów (zgłoszonych wcześniej przez członków), które będą omawiane na posiedzeniach. Ustalono także, że spotkania zespołu odbywać się będą cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Następne posiedzenie zaplanowano na 3 marca 2016 r. Omawiane będą dwa tematy: funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia, w tym szpitali klinicznych, samorządu województwa i powiatowych (ze szczególnym uwzględnieniem szpitali powiatowych w Złotoryi i Strzelinie); ujednolicenie danych dotyczących epidemiologii, statystyki etc. Będących w posiadaniu NFZ, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
_IGP0113


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?