RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Polak znów na czele lekarzy Europy

19 października 2015

Prof. Romualda Krajewskiego, neurochirurga z Warszawy oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie wybrano na prezydenta Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) z siedzibą w Domu Lekarza w Brukseli przy Rue de Industrie 24. Prof. Krajewski od co najmniej dziesięciu lat cieszy się niekwestionowanym zaufaniem i autorytetem najstarszej organizacji lekarskiej w Europie.

Reelekcji dokonano 16 października br. podczas dorocznego posiedzenia plenarnego UEMS, tym razem w gościnnej Warszawie. Prof. Krajewski skutecznie przekonał 23 z 27 ekip europejskich o wzmocnieniu roli krajowych towarzystw specjalistycznych w komisjach egzaminacyjnych, które określają programy i standardy kształcenia lekarzy specjalistów, wymagania dla ośrodków prowadzących szkolenie, a także organizują wysoko cenione europejskie egzaminy specjalizacyjne. To był klucz do potwierdzenia jego supremacji w UEMS – jak komentowano w kuluarach po tajnym głosowaniu.

UEMS interesuje tylko jakość wykonywania zawodu przez lekarzy specjalistów w Europie, a nie bieżąca polityka ani promocja określonych trendów ideologicznych.

Sekretarzem generalnym UEMS został wybitny angielski chirurg transplantolog z Londynu, prof. Vassilios Papalois, skarbnikiem belgijski patolog Bernard Maillet, a osobą odpowiedzialną za sprawny przepływ informacji prof. Zlatko Fras z Chorwacji. Zarząd uzupełnia czterech wiceprezydentów.

UEMS jest stowarzyszeniem największych 30 krajowych organizacji reprezentujących lekarzy specjalistów w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W strukturze UEMS działa Europejska Komisja Akredytacji Doskonalenia Zawodowego (EACCME), która prowadzi akredytację zdarzeń edukacyjnych oraz szkoleń udostępnianych w Internecie i zapewnia wymienność punktów edukacyjnych w UE, USA i Kanadzie.

UEMS popiera swobodny przepływ lekarzy specjalistów i pacjentów pomiędzy krajami UE, zwracając uwagę na potrzebę zapewnienia w całej UE odpowiedniej jakości kształcenia i usług zdrowotnych.

Naczelna Izba Lekarska jest uprawniona do kierowania swych przedstawicieli do poszczególnych sekcji specjalistycznych istniejących w ramach UEMS. Przedstawiciele NRL w 39 sekcjach specjalistycznych uzgadniani są z odpowiednimi towarzystwami naukowymi.

Więcej informacji – www.uems.eu


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?