RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

OGÓLNE WARUNKI UMÓW § 11

30 września 2015

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w §11 ust. 1 załącznika do w/w Rozporządzenia wprowadzono obowiązek umieszczenia na zewnątrz budynku informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r. i nie została jeszcze wypracowana w tym zakresie praktyka. Niemniej jednak oznacza on zamieszczenie czytelnej informacji na zewnątrz budynku (np. na tablicy informacyjnej) na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych (np. windy, przystosowane toalety). Ważnym jest, aby informacja ta była dostępna zarówno dla osoby Niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna (np. zawieszona na wysokości 1,5m).

Apl. radc. Aleksandra Baranowska – Górecka
z up. r.pr. Lecha Salach


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?