RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”

23 marca 2015

http://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/III_nabor_FWD_PL07_16_03_2015.aspx

Ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci,
wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców:
Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:

podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;

*instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
*uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
*domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
*organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.
Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na
terenie Państw – Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

Całkowita alokacja środków dostępnych z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu w ramach III naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa) to 180 000  euro (756 360 zł). Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10 proc. wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co
najmniej 15 proc. w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

Nabór projektów w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej do Programu odbywa się w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?